top of page

עלי דקל

משפחת הדקליים מכילה כ-200 סוגים וכ-3,500 מינים של עצים, שיחים ומטפסים ירוקי עד.

הדקליים מצויים בכל האזורים הטרופיים והסובטרופיים והם סימן היכר מובהק של נאות מדבר ולאיים באוקיינוס השקט

עלי הדקל הם בין הגדולים ביותר בממלכת הצמחים, לדוגמה: עלי דקל הרפיה האפריקני מגיעים לאורך של 25 מ', העלים הארוכים ביותר בממלכת הצמחים.

Organic

Environmentally friendly

Recyclable

Approved Food

    bottom of page