מוצרים מתכלים

חומרים מתכלים הם חומרים המתפרקים בצורה ביולוגית או כימית לחומרים טבעיים בסיסיים המשתלבים במחזור הטבע, מבלי לגרום נזק לסביבה ובפרק זמן סביר. תהליך ההתפרקות שלהם נעשה באופן טבעי מבלי התערבות אנושית על ידי מיקרואורגניזמים שונים כמו חיידקים ופטריות

Organic

Environmentally friendly

Recyclable

Approved Food